FAEL20945S

2,990.00 ฿

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินสุดประหยัด หลอดไฟ LED ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50W ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดชั่วโมงการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2.5 ชม. ส่องสว่างได้ไกลถึง 20 เมตร

Category:
Description

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินสุดประหยัด หลอดไฟ LED ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50W ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดชั่วโมงการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2.5 ชม. ส่องสว่างได้ไกลถึง 20 เมตร

Call Now Button