FAEL20945D

3,990.00 ฿

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินรองรับการใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น มีหน้าจอแสดงผล Auto test ตั้งค่าการทดสอบด้วยตัวเองได้ทุก 30วัน / 180วัน หลอดไฟ LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50W ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2.5 ชม. ส่องสว่างได้ไกลถึง 20 เมตร

Category:
Description

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินรองรับการใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น มีหน้าจอแสดงผล Auto test ตั้งค่าการทดสอบด้วยตัวเองได้ทุก 30วัน / 180วัน หลอดไฟ LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50W ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2.5 ชม. ส่องสว่างได้ไกลถึง 20 เมตร

Call Now Button